Filozofia TOC

Celem programu TOC dla Edukacji  jest rozwój myślenia krytycznego u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wierzymy, że umiejętność myślenia krytycznego jest umiejętnością na XXI w.

 Narzędzia TOC są w tej chwili jedynym programem w Polsce, który rozwija tę umiejętność.

 

Poniżej krótka prezentacja co to jest „myślenie krytyczne”

Wierzymy, że rozwój tych kompetencji podczas nauki w szkole jest kluczowym elementem przygotowującym dziecko do dorosłego życia – pełnego sukcesów.

Stosując TOC rozwijamy:

  • Myślenie logiczne (rozumienie związków przyczynowo-skutkowych)

  • określania i wyrażania własnych potrzeb,

  • rozwiązywania konfliktów

  • jasnego komunikowania się z innymi,

  • wytrwałego dążenia do celu,

  • przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami.

  • planowania, realizowania celów (marzeń)

Filozofia TOC to proces ciągłego ulepszania…rozwój osobisty nigdy się nie kończy….Dzięki „Narzędziom TOC” możemy lepiej planować, zarządzać tym procesem…już od najmłodszych lat.

Elli Goldratt (twórca TOC) pod koniec swojego życia zdefiniował 4 filary (fundamenty) filozofii TOC.

Poniżej rysunek przedstawiający je:

Każdy z tych filarów wiąże się z „Narzędziami TOC” oraz odpowiednią postawą wobec tych sytuacji.

Na przykład w przypadku konfliktów między dwoma osobami zachęcamy do jak najszybszego porzucenia postawy obwiniającej drugą osobę (przeciwnika) a skoncentrowaniu się na potrzebach – swoich i oponenta. Aby dobrze zanalizować problem i spokojnie znaleźć rozwiązanie „win-win” (wygrana-wygrana) stosujemy Narzędzie TOC – „Chmurka”. Tylko taka postawa i tylko zaspokojenie obu potrzeb daje gwarancję trwałego rozwiązania konfliktu :)

Podobnie postępujemy w trzech innych sytuacjach wskazanych na filarach.

W odróżnieniu od innych filozofii, które głównie mówią o postawach tu otrzymujemy bardzo konkretne, logiczne narzędzia, które pomagają nam w samodzielnym zarządzaniu naszym życiem, niezależnie od wieku.

Elle Goldratt stworzył również własną filozofię życia. Poniżej schemat obrazujący jego przemyślenia:

Podczas naszych szkoleń dokładnie omawiamy całą filozofię TOC.

Jak przenieść tę filozofię na codzienne życie, a zwłaszcza do codziennej szkoły?