Filozofia TOC

ZMIENIAMY SIĘ

Zmieniamy się dla Państwa.
Od dziś nasza nowa domena prosta
i łatwa do zapamiętania


WWW.TOC.EDU.PL

TOC dla Edukacji Polska 

Maciej Winiarek

 

 

Ideą programu TOC dla Edukacji  jest wspieranie dzieci i młodzieży w procesie nabywania umiejętności; określania i wyrażania własnych potrzeb, jasnego komunikowania się z innymi, wytrwałego dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami.

Wierzymy, że rozwój tych kompetencji podczas nauki w szkole jest kluczowym elementem przygotowującym dziecko do dorosłego życia – pełnego sukcesów.

Filozofia TOC to proces ciągłego ulepszania…rozwój osobisty nigdy się nie kończy….Dzięki  Narzędziom TOC możemy lepiej planować, zarządzać tym procesem…już od najmłodszych lat.

Podstawowym zadaniem programu TOC dla Edukacji jest pomoc w odpowiedzi na 3 pytania pojawiające się w każdym aspekcie życia, również w edukacji: Co należy zmienić? W co należy to zmienić? Jak należy to zmienić?

CO NALEŻY ZMIENIĆ?

Nauczyciele zaangażowani w osiągnięcie celu edukacyjnego wkładają w swą pracę wiele wysiłku, jednak na swej drodze napotykają przeszkody.
Oto niektóre problemy:

  • Wielu uczniów nie rozumie tekstu, który czytają, co uniemożliwia im uzyskanie w szkole dobrych ocen.

  • Wielu uczniów nie potrafi wyrazić swoich myśli w taki sposób, by wnieść do klasowej dyskusji ważne elementy lub efektywnie uczestniczyć w opracowywaniu zadania.

  • Zaangażowanie i zainteresowanie uczniów spada.

  • Wielu uczniów stara się zapamiętać, a nie zrozumieć, przekazywane informacje.

  • Niektóre standardy akademickie trudno osiągnąć, stosując obecnie powszechne metody uczenia się.

  • Wielu uczniów nie potrafi zastosować w życiu wiedzy, którą nauczyciel przekazuje im na zajęciach.

  • Wielu uczniów nie wie, jak powinni rozwiązywać swoje własne problemy. Wielu z nich nie czuje odpowiedzialności za swoje postępowanie.

  • Nie ma wystarczających zasobów (czasu, pieniędzy, chęci) do osiągnięcia zamierzonego celu.

W CO NALEŻY TO ZMIENIĆ?

W całym systemie brakuje skutecznego sposobu nauczenia dzieci samodzielnego myślenia — potrzebne są proste, konkretne i praktyczne narzędzia, które zaspokoją potrzeby naukowe i behawioralne uczniów, a jednocześnie uwzględnią istnienie pewnych ograniczeń. Dzieci, które więcej myślą, więcej się uczą.

Zwykle zakładamy, że nie ma czasu na wdrożenie programu uczącego myślenia, który jednocześnie pozwoli uczniom zdobyć umiejętności niezbędne w życiu. Nauczyciele muszą skoncentrować się na istniejących, przeładowanych programach (treściach programowych). Jest to założenie, którego nie da się pokonać stosując tradycyjne podejście.

JAK NALEŻY TO ZMIENIĆ?

Wierzymy, że problem można rozwiązać, dając uczniom do dyspozycji konkretne narzędzia (sposoby myślenia) i ucząc, jak ich używać. A w konsekwencji przenieść odpowiedzialność za proces uczenia się na samych uczniów.

Do realizacji programu TOC dla Edukacji  służą odpowiednio skomponowane narzędzia myślowe. Ich prosta graficzna forma umożliwia szerokie wykorzystanie, bez względu na wiek czy pochodzenie społeczne uczestników zajęć, a stosowanie tych narzędzi rozwija inteligencję emocjonalną, prowadzi do budowania komunikacji społecznej, czy lepszego rozumienia otaczającej rzeczywistości.  Równocześnie narzędzia są wykorzystywane do przekazywania nowych treści dydaktycznych, utrwalania materiału, czy pogłębiania wiedzy.

Te narzędzia to: CHMURKA, LOGICZNA GAŁĄZKA, DRZEWKO AMBITNEGO CELU.

Elli Goldratt (twórca TOC) pod koniec swojego życia zdefiniował 4 filary (fundamenty) filozofii TOC.

Poniżej rysunek przedstawiający je:

Każdy z tych filarów wiąże się z „Narzędziami TOC” oraz odpowiednią postawą wobec tych sytuacji. Na przykład w przypadku konfliktów między dwoma osobami zachęcamy do jak najszybszego porzucenia postawy obwiniającej drugą osobę (przeciwnika) a skoncentrowaniu się na potrzebach – swoich i oponenta. Aby dobrze zanalizować problem i spokojnie znaleźć rozwiązanie „win-win” (wygrana-wygrana) stosujemy Narzędzie TOC – „Chmurka”. Tylko taka postawa i tylko zaspokojenie obu potrzeb daje gwarancję trwałego rozwiązania konfliktu :)

Podobnie postępujemy w trzech innych sytuacjach wskazanych na filarach.

W odróżnieniu od innych filozofii, które głównie mówią o postawach tu otrzymujemy bardzo konkretne, logiczne narzędzia, które pomagają nam w samodzielnym zarządzaniu naszym życiem, niezależnie od wieku.

Elle Goldratt stworzył również własną filozofię życia. Poniżej schemat obrazujący jego przemyślenia:

Podczas naszych szkoleń dokładnie omawiamy całą filozofię TOC.

Jak przenieść tę filozofię na codzienne życie, a zwłaszcza do codziennej szkoły?