Narzędzia TOC dla biznesu (pracodawców)

WDROŻENIE USPRAWNIEŃ W ORGANIZACJI NA BAZIE

NARZĘDZI KRYTYCZNEGO MYŚLENIA TOC

 

Problem

Zdecydowana większość pracodawców w Polsce narzeka na brak MĄDRYCH i SAMODZIELNYCH pracowników. Spowodowane jest to wieloma przyczynami (prezentacja na samym dole). Rozwiązaniem jest rozwijanie kompetencji MYŚLENIA KRYTYCZNEGO wśród swoich nowych i już pracujących współpracowników. Co to jest Myślenie Krytyczne? Nie jest to narzekania, ani krytykowanie – zobacz co to jest (link do podstrony).

Pracownik, który stosuje myślenie krytyczne jest samodzielnym, myślącym pracownikiem, który potrafi sam lub w zespole poprowadzić jakikolwiek projekt.

Dla kogo?

Samodzielni specjaliści, pracownicy średniego szczebla, którzy mają znajomość własnej firmy i trudności, z którymi się boryka. Właściciele małych i średnich firm. Project Managerowie, kierownicy produktów, procesów

Co?

Warsztat szkoleniowy, podczas którego uczestnicy równocześnie będą się uczyć myślenie krytycznego oraz pracować nad projektem dla własnej firmy

Jak?

Podczas warsztatu będą zastosowane narzędzia biznesowe z TOC – Logic branch, Current reality Tree, Conflict Cloud, Negative Branch, Ambitious Target Tree.

Wszystkie te narzędzia służą zrozumienia związków przyczynowo-skutowych które występują w organizacji i pomagają w usprawnieniu procesów zarządzania firmą, produktem, itp.

Aby w pełni wykorzystać potencjał warsztatu uczestnik powinien przyjść ze swoim pomysłem na projekt dotyczący jego organizacji – proszę stworzyć listę 8-12 problemów, trudności, które są obecne w firmie i trudno je rozwiązać, np. brak przepływu informacji, słaba sprzedaż, niska rentowność, brak powracających klientów, itp., itd

Warsztat

  • 3 spotkania po ok 4-5 godz – rekomendowany odstęp czasowy 7 dni
  • Praca warsztatowa, praktyczna – brak wykładu, prelekcji
  • Godz popołudniowe (np. start ok 13-14)

 

Szczegółowy proces:

1.      Wstęp i wyjaśnienie najważniejszych zagadnień związanych z myśleniem krytycznym. W dalszej części skupimy się na zrozumieniu i tworzeniu związków przyczynowo-skutkowych

2.      Uczestnicy rozpoczynają tworzyć swoją mapę Current Reality Tree – łączenie wszystkich znanych problemów  w związki przyczynowo-skutkowe. Dopisanie wielu nowych zagadnień, problemów, które pojawią się w czasie tworzenia mapy

3.      Zakończenie tworzenia mapy – zrozumienie wszystkich zależności występujących w organizacji

4.      Zdefiniowanie główne problemu determinującego wszystkie te problemy.

5.      Ten problem to konflikt, który wymaga analizy i rozwiązania – uczestnicy pracują z narzędziem „Conflict Cloud”

6.      Analiza wszystkich założeń związanych z tym konfliktem, znalezienie zastrzyku i rozwiązań, które zaspokoją potrzeby wszystkich stron

7.      Przenalizowanie zaproponowanych rozwiązań dzięki kolejnemu narzędzi – Negative Branch – zobaczenie wszystkich przyszłych konsekwencji po ewentualnym wdrożeniu tego rozwiązania

8.      Stworzenie planu wdrożenia ustalonego rozwiązania w formie ostatniego narzędzia – Ambitious Target tree. Szczegółowy, prosty i transparentny plan wdrożenia rozwiązania i usprawnienia organizacji.

 

Korzyści:

  • Rozpoczęcie rozwoju myślenia krytycznego u swoich pracowników – związków przyczynowo-skutkowych, rozwiązywania konfliktów, planowania
  • Świadomość i zrozumienie procesów przebiegających w organizacji
  • Zrobienie projektu dla własnej organizacji rozwiązującego jakiś palący problem
  • Rozwój zawodowy i osobisty pracownika

 

Maciej Winiarek – maciej.winiarek@toc.edu.pl, 664-700-250

Pełna wiedza o TOC – http://www.goldrattconsulting.com/