O szkoleniu

MYSLENIE KRYTYCZNE I PROGRAMOWANIE DLA NAUCZYCIELI ŚWIETLIC, BIBLIOTEK, PRZEDSZKOLI

Dla kogo:

Szkolenie dla Liderów i Trenerów pracujących w świetlicach, bibliotekach oraz przedszkolach

Zajęcia świetlicowe, podczas których uczniowie mają możliwość działań bez komputera w różnych grupach wiekowych, ponieważ nauka programowania powinna zapewniać współpracę, komunikację, budowanie relacji miedzy różnymi osobami oraz rozwój myślenia krytycznego, logicznego.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
 • Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • Wykorzystanie elementów programowania.
 • Uatrakcyjnienie pobytu na świetlicy.
 • Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji).

Materiały wspierające: Scenariusze dla nauczycieli, pakiet Kuferek Matematyczny (Narzędzia TOC dla małych dzieci), pomoce dydaktyczne dla nauczyciela i dziecka

Formy pracy: zajęcia dla nauczycieli i uczniów, praca na platformie zdalnego nauczania

Zajęcia uczniów: prowadzone niezależnie od ilości dzieci, niezależnie od częstotliwości ich obecności w świetlicy, niezależnie od dnia. Czas trwania zajęć – ok 45 min, ilość zajęć w tygodniu zależna od nauczyciela i uczniów.

Zabawy na świeżym powietrzu: gry wykorzystujące zasady programowania, przewidywania, wnioskowania, zabawy kształtujące umiejętność wyboru danej opcji lub działania w jasny i zrównoważony sposób.

Osoby, które przejdą szkolenie będę mogły wyszkolić pozostałych nauczycieli w swojej szkole, a w przyszłości w innych szkołach.

Praca z TRENERKĄ

 • 6 bloków tematycznych – każdy po 5 godz – w ciągu jednego roku szkolnego
 • Pierwsze spotkanie – diagnoza zasobów dydaktycznych świetlic – pracujemy na tym co mamy i znamy J
 • Spotkania co 4-6 tyg – pomiędzy spotkaniami praktykowanie w swojej świetlicy
 • Konsultacje prac domowych na początku każdego spotkania – doskonalenie warsztatu pracy
 • Na każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają kolejne scenariusze tematyczne
 • Współtworzenie materiałów szkoleniowych, korzystanie ze wspólnego doświadczenia
 • Ilość osób – 15 os na grupę
 • Zajęcia w soboty (9-14)
 • Superwizja świetlicy raz na kwartał

Prowadzenie zajęć z dziećmi:

 • Zajęcia w cyklu miesięcznym – w ramach miesiąca powinno odbywać się od 4 do 8 godz zajęć warsztatowych z dziećmi. Zajęcia te można powtarzać z grupami różnych dzieci.
 • Każdy zakres tematyczny będzie obudowany różnorodnymi rozwiązaniami metodycznymi – nauczyciel otrzymuje wachlarz środków dydaktycznych w celu uatrakcyjnienie zajęć dla grup uczniów powtarzających się
 • Nauczyciele otrzymają propozycje rocznego planu pracy. Podczas szkolenia tworzą szczegółowe, miesięczne plany pracy

Środki dydaktyczne

Nauczyciele otrzymają (wytworzą podczas szkolenia)

 • Pakiet Kuferek Matematyczny (pakiet nauczycielski) – wspólne modyfikacje, inspiracje
 • Scenariusze zajęć – schemat, grupa wypracuje ostateczny kształt
 • Scenariusze gier rozwijających naukę myślenia krytycznego i logicznego
 • Pakiet pomocy dydaktycznych do realizacji scenariusza
 • „kratownica” programistyczna dla nauczyciela (min 120×120 cm)

Uczniowie otrzymują:

 • Konsola programistyczna (wielkość A4)
 • Komplet tokenów do zastosowania na wielu scenariuszach
 • Karty pracy (pdf) na platformie

Platforma internetowa (dla każdego uczestnika, dla każdej placówki)

 • Scenariusze
 • Pliki z makietami do nauki programowania
 • Zasoby w pdf do wydruku
 • Wirtualna bibliotek pomysłów
 • Pełen kurs (program i treści szkolenia)
 • Konsultacje online
 • Cykliczne (raz na kwartał) spotkanie całej grupy – webinar przygotowany przez trenerkę

Celem projektu jest wyszkolenie jak największej liczby nauczycieli świetlic i bibliotek w szkołach i przedszkolach powszechne wprowadzenie myślenia krytycznego oraz programowania do zabaw z dziećmi podczas ich pobytu w świetlicy lub bibliotece.

Pytania, wątpliwości, zapisy: maciej.winiarek@toc.edu.pl z dopiskiem „Programowanie dla świetlic”

 

Całość warsztatów opiera się na NOWEJ podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – zajęcia podczas tych warsztatów pomagają realizować podstawę programową i wdrażać do pracy dydaktycznej jej zapisy