Współpraca z ODN

Szanowni Państwo

Od 2016 roku Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Polsce mają możliwość objęcia wsparciem placówki oświatowe znajdujące się rejonie. Praktycznie wszystkie Ośrodki w Polsce realizują to już z powodzeniem. Czy macie w swojej ofercie wsparcie z rozwoju kompetencji nr 1 w XXI w? Tą kompetencją jest MYŚLENIE KRYTYCZNE – A my jesteśmy JEDYNĄ organizacją w Polsce, która posiada narzędzia, programy, kursy i 10-letnie doświadczenie w tym obszarze

TOC dla Edukacji Polska zaprasza Dyrektorów Ośrodków, konsultantów i doradców do współpracy w temacie wsparcia placówek w rozwoju myślenia krytycznego a zwłaszcza zastosowania narzędzi TOC w pracy edukacyjnej i wychowawczej placówki.
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o myśleniu krytycznym i narzędziach TOC to zapraszamy do obejrzenia tej prezentacji.

Korzyści dla Ośrodka:

 • Wyłączność na województwo – TOC Polska podpisuję umowę na współpracę tylko z jednym Ośrodkiem w województwie
 • Dostęp do innowacyjnych narzędzi edukacyjnych
 • Przeszkolenie swojej kadry
 • Dostęp do biblioteki zasobów, doświadczeń z innych województw

Korzyści dla placówek oświatowych/nauczycieli/uczniów

 • zrozumienie potrzeb Pokolenia Z i dostosowanie formy zajęć do jego potrzeb
 • udoskonalenie umiejętności moderowania i facylitowania procesu nauczania – uczenia się
 • poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania
 • poszerzenie obszaru własnej otwartości i elastyczności w kontakcie z innymi ludźmi, w szczególności z uczniami i ich rodzicami
 • udoskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych
 • rozpoznaje i nazywa potrzeby własne i innych ludzi
 • rozwiązuje konflikty metodą „wygrany – wygrany”
 • rozwija kompetencje czytelnicze
 • rozwija umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwija umiejętność myślenia z zastosowaniem metody naukowej
 • rozwija umiejętności złożone
 • diagnozuje własne potrzeby edukacyjne

Jak nawiązać współpracę?
Wszystkie zainteresowane placówki prosimy o kontakt z Panem Maciejem Winiarkiem (664-700-250) – maciej.winiarek@toc.edu.pl

Proces nawiązania współpracy:

 • webinarium (prezentacja online) dla pracowników Ośrodka z tematu myślenia krytycznego i narzędzi TOC
 • w przypadku potwierdzenia zainteresowania podpisanie umowy na współpracę na okres 1 roku z opcją przedłużenia w kolejne lata
 • kurs online dla konsultantów, otrzymacie międzynarodowych certyfikatów TOCFE
 • organizacja konferencji prezentacyjnej dla dyrektorów placówek oświatowych w regionie
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla placówek, które wspiera Ośrodek
 • stała współpraca, konsultacje z trenerami

Rozpoczęcie współpracy możliwe jest od zaraz

Zapraszamy wszystkie Ośrodki, które chcą zrobić krok ku nowoczesnej edukacji!