Kurs interesujący, inny od wszystkich dostępnych na rynku szkoleń dla nauczycieli, angażujący bezpośrednio uczestnika, „zmuszający” do pracy własnej.