Filozofia TOC

Celem programu TOC dla Edukacji jest rozwój myślenia krytycznego u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wierzymy, że umiejętność myślenia krytycznego jest umiejętnością na XXI w.

Narzędzia TOC są w tej chwili jedynym programem w Polsce, który rozwija tę umiejętność.

Poniżej krótka prezentacja co to jest „myślenie krytyczne”

Wierzymy, że rozwój tych kompetencji podczas nauki w szkole jest kluczowym elementem przygotowującym dziecko do dorosłego życia – pełnego sukcesów.

Stosując TOC rozwijamy:

  • Myślenie logiczne (rozumienie związków przyczynowo-skutkowych)
  • określania i wyrażania własnych potrzeb,
  • rozwiązywania konfliktów
  • jasnego komunikowania się z innymi,
  • wytrwałego dążenia do celu,
  • przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami.
  • planowania, realizowania celów (marzeń)

Filozofia TOC to proces ciągłego ulepszania…rozwój osobisty nigdy się nie kończy….Dzięki „Narzędziom TOC” możemy lepiej planować, zarządzać tym procesem…już od najmłodszych lat.

Elli Goldratt (twórca TOC) pod koniec swojego życia zdefiniował 4 filary (fundamenty) filozofii TOC. Stworzyły również „mapę drogową” jak osiągnąć pełnię życia.

Poniżej krótka prezentacja wyjaśniająca filozofię TOC:

W odróżnieniu od innych filozofii, które głównie mówią o postawach tu otrzymujemy bardzo konkretne, logiczne narzędzia, które pomagają nam w samodzielnym zarządzaniu naszym życiem, niezależnie od wieku.

Podczas naszych szkoleń dokładnie omawiamy całą filozofię TOC. Jak przenieść tę filozofię na codzienne życie, a zwłaszcza do codziennej szkoły?