Opinie o „Kuferku Tajemnic”

Doskonałe narzędzia, które w prosty sposób poprzez zabawę rozwijają krytyczne myślenie i angażują uczniów w proces uczenia się.

W końcu dostałam narzędzia, dzięki którym lekcje polskiego stały się ciekawsze. Moi uczniowie szybko dostrzegają związki i zależności w opracowywanym tekście, co ułatwia im zapamiętywanie treści.Samodzielnie wykonują zadania wkładając w nie swoją wiedzę i doświadczenie, a pracując w grupie uczą się od siebie.

Świetne narzędzia do zastosowania w pracy wychowawczej. Pozwalają inaczej spojrzeć na konflikty, do których dochodzi nie tylko między uczniami, ale też nierzadko między nauczycielami, a rodzicami. Uświadomienie sobie, że to potrzeby, a nie żądania są najważniejsze ułatwiło mi współpracę zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi.

Są to narzędzia proste. Pobudzają do twórczego myślenia. Aktywizują do pracy. Pobudzają do działania nieśmiałych, tych co zazwyczaj są z boku. Uczą dzieci odpowiedzialności za podjęte przez nie działania. Koncentrują się na treści zajęć. Uczą logicznego myślenia.

Byłem zaskoczony, kiedy moje dziecko zaplanowało nam czas w sobotę. Myślałem, że to umiejętność  dorosłych. Oczywiście