Opinie

Moim zdaniem szkolenie było ciekawe, dobrze zorganizowane. Poznałam nowe sposoby, metody zapisywania rozwiązania zadania i sposoby jak zmusić, zachęcić uczniów do myślenia na matematyce. Pozwoliło zrozumieć błędy jakie popełniam podczas lekcji, “że robię zbyt szybko i za dużo ja”.

Mimo początkowego sceptycyzmu po całym szkoleniu jestem zainteresowana i przekonana do metody. Myślę, że sprawdzi się w wielu przypadkach a najbardziej w zadaniach strukturalnych i schematycznych. Osoby prowadzące bardzo miłe, a przede wszystkim kompetentne i zaangażowane – duży plus szkolenia. Planuję aktywny udział w projekcie.

Metody i techniki wg mnie bardzo pomocne będą przy pracy zarówno z uczniem słabym jak i zdolnym.

Szkolenie bardzo mi się podobało, nabyłam umiejętności do pracy z uczniami, które zamierzam wykorzystać w swojej pracy z uczniami zasadniczej szkoły zawodowej, a więc uczniami słabymi. Mam nadzieję, że nabyte narzędzia ułatwią naukę uczniom, wzbudzą ich zainteresowanie matematyką i zmotywują do pracy. Atmosfera na szkoleniu była bardzo przyjemna, wysoko oceniam organizację.

Szkolenie bardzo interesujące. Metody wydają się proste do wdrożenia. Na pewno sprawdzę “jak to działa” tak szybko jak to możliwe. Ciekawy sposób prowadzenia.

Warsztaty bardzo ciekawe, dostarczyły mi nowe narzędzia do pracy z uczniami. Szkolenie pozwoliło mi poznać konkretne metody do zastosowania w późniejszej pracy.

Tematyka zajęć była konkretna do zastosowania na zajęciach. Będę musiała dostosować poznane narzędzia do wdrożenia a lekcjach przyrodniczych, ponieważ uczę geografii.

Dziękuję bardzo za szkolenie. Było to moje drugie spotkanie z Panem Danilo. Myślę, że jest metoda godna polecenia, będę je stosowała na swoich lekcjach. Zajęcia bardzo mi się podobały i są godne polecenia innym.

Dziękujemy za szkolenie, bardzo nam się podobało, uważamy, że metoda jest warta polecenia nauczycielom. Poprzez graficzną ilustrację problemów matematycznych przedmiot stanie się bardziej zrozumiały. Uczniowie lepiej zrozumieją materiał.

Bardzo jestem zadowolona ze szkolenia. Przydatne do zastosowania w pracy, na lekcji. Jasno i czytelnie przedstawione były narzędzia. Zamierzam zastosować niejednokrotnie na lekcji.

Bardzo interesująca metoda, która z powodzeniem może być wykorzystywana także w prowadzeniu zajęć z przedmiotów przyrodniczych.

Metoda jest jasna, klarowna, przypomniała mi to czego uczyłam się na metodyce na studiach. Warto ją stosować.

Treści szkolenia wzbogaciły mój warsztat pracy. Bardzo chętnie będę stosowała poznane metody na lekcjach matematyki, zwłaszcza w pracy z uczniami słabymi. Mam nadzieję, że ta forma pracy spowoduje, że uczniowie przychylniejszym okiem spojrzą na matematykę.

Ciekawe spojrzenie na całość wiedzy i umiejętności matematycznych w szkole, które prowadzi do wyodrębnienia 4 elementów i dobrze dobranych 3 narzędzi. Szkolenie świetnie przygotowane metodycznie.

Szkolenie bardzo interesujące, przedstawione techniki robią wrażenie praktycznych i łatwych do zastosowania w pracy z uczniami.

Sposób zaprezentowania narzędzi pozwala na wykorzystanie ich podczas pracy z dziećmi na zajęciach „od zaraz”. Przydatność: różne sposoby stosowania narzędzi, możliwość wymiany pomysłów, wyjaśnienie wątpliwości.

Różne graficzne sposoby przedstawiania zadań, możliwość przedstawienia informacji, korygowanie błędów w zespołowej współpracy, wymiana pomysłów.

Wszystko było przydatne, sposób przekazu bardzo przejrzysty, gratuluję!!!!

Oceniam na 6 (doskonale!). Praktyczne przećwiczenie/ rozwiązywanie zadań.

Świetne powiązanie danych w zadaniach z kolejnymi etapami ich rozwiązywania.