Ponadgimnazjalne

PROJEKTY UE DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Na tym etapie edukacyjnym koncentrujemy się na uczniu, na jego przygotowaniu do matury oraz rozwoju kompetencji SAMODZIELNEGO, KRYTYCZNEGO MYŚLENIA, która pomoże mu przygotować się do kolejnego etapu edukacyjnego oraz do dorosłego życia

Przy wspólnej realizacji projektów UE oferujemy placówkom następujące szkolenia:

  1. Myślenie krytyczne i Narzędzia TOC

30 godz szkolenie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Na tym nauczą się co to jest i jak stosować “myślenie krytyczne” oraz “narzędzia TOC” na swoim przedmiocie. Nauczyciele nauczą się jak tworzyć związki przyczynowo-skutkowe, tworzenia tez i ich logicznej obrony, analizowania i rozwiązywania wszelkich konfliktów oraz planowania.

Hamlet

 2. Mapy Matematycznych

16 godz szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów ścisłych. Na tym szkoleniu nauczą się stosować “Mapy”, które pomogą uczniom w samodzielnym definiowaniu reguł i zasad, umiejętnym ich zastosowaniu w praktyce szkolnej oraz umiejętności dzielenia dużych problemów na małe. Kluczem do sukcesu jest zobrazowanie problemu – w tym własnie najlepsze są MAPY MATEMATYCZNE

IMG_3814

Oba szkolenia mają formę warsztatową. Grupa ok 25 os. Nauczyciele uczą się narzędzi i od razu praktykują ich zastosowanie na swoim przedmiocie. Wszystkie narzędzia (TOC i Mapy) są narzędziami dla UCZNIÓW – nauczyciel staje się moderatorem, który wspiera uczniów w ich procesie uczenia się, przetwarzania informacji, wnioskowania, itp.

Do obu szkoleń przewidziane są bogate materiały w wersji online – filmy instruktażowe, biblioteka przykładów – pełną informację o kursach online znajdą Państwo tu.