Definicje

DEINICJE MYŚLENIA KRYTYCZNEGO

Krytyczne myślenie jest wprawną i aktywną interpretacją i ewaluacją tego, co obserwujemy, komunikatów, informacji i argumentów.
(Michael Scriven)

Refleksyjne myślenie jest czynnym, wytrwałym i uważnym rozważaniem jakiegoś przekonania lub przypuszczalnej formy wiedzy – ze względu na podstawy, na których się opiera, oraz dalszych wniosków, do których doprowadza.
(John Dewey)

Krytyczne myślenie jest złożonym procesem rozważania pewnego problemu, w który zaangażowany jest szeroki wachlarz umiejętności i postaw:
– rozpoznawanie stanowisk, argumentów i wniosków prezentowanych przez innych ludzi,
– ewaluacja dowodów na rzecz alternatywnych punktów widzenia,
– uczciwa ocena przeciwstawnych argumentów i dowodów,
– umiejętność czytania pomiędzy wierszami i identyfikacji fałszywych lub krzywdzących założeń,
– rozpoznawanie technik mających sprawić, że dane stanowisko będzie w odbiorze bardziej przekonujące niż inne (np. pewnych narzędzi perswazji),
– rozważanie spraw w ustrukturyzowany sposób, wnikliwie i z wykorzystaniem logiki,
– wyciąganie wniosków na temat stopnia uzasadnienia argumentu na podstawie silnych dowodów i sensownych założeń,
– prezentacja własnego punktu widzenia w sposób ustrukturyzowany, jasny, przemyślany
– taki, który łatwiej przekona innych.
(Stella Cottrell)

Myślenie krytyczne to postawa wyrażająca się w gotowości do rozpatrywania w przemyślany sposób problemów i przedmiotów, które wchodzą w zakres doświadczenia, znajomość logicznych metod rozumowania i dociekania, pewna wprawa w stosowaniu tych metod. Postawa krytycznego myślenia wymaga nieustającego wysiłku rewidowania każdego przekonania czy innej przypuszczalnej formy wiedzy w świetle dowodów ją wspierających i dalszych konkluzji, do których ona prowadzi.
(Edward Glaser)

Istota niezależnego umysłu nie leży w tym, co myśli, ale w jak myśli.
(Christopher Hitchens)

Myślenie krytyczne polega na myśleniu o twoim myśleniu, gdy myślisz, aby poprawić swoje myślenie.
(Richard W. Paul)

Myślenie krytyczne to zdyscyplinowany intelektualnie proces aktywnej i umiejętnej konceptualizacji, stosowania, analizowania, syntetyzowania i / lub oceniania informacji zebranych lub generowanych przez obserwację, doświadczenie, refleksję, rozumowanie lub komunikację, jako przewodnik po wierze i działaniu.
(The Foundation for Critical Thinking)