LOThinking Zone

 

Szkoła średnia odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu nastolatka do dalszej edukacji akademickiej – a w Liceum Thinking Zone – także do dorosłości. Kładziemy nacisk na odpowiedzialność i świadome wybory naszych uczniów oraz wiedzę i umiejętności, niezbędne w dążeniu na drodze do spełnionego i szczęśliwego życia.

Realizujemy podstawę programową stworzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawa programowa określa cele edukacyjne – co uczeń wiedzieć powinien pod koniec danej klasy, ale nie definiuje sposobów ich realizacji. Dzięki temu możemy wybierać najefektywniejsze metody dydaktyczne oraz programy edukacyjne.

Oferta edukacyjna

Matura, która kończy ten etap edukacji to ważny moment w życiu każdego licealisty.  Stwarzamy możliwości do poszukiwania i zgłębiania wiedzy różnymi sposobami, tak aby matura była jednym z egzaminów, jakie zdajemy każdego dnia.

W Liceum Thinking Zone szczególnie dbamy o rozwój umiejętności, które są niezbędne w dorosłym życiu – myślenia krytycznego, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje.

Pokazujemy, jak umiejętnie budować i dbać o relacje. Zachęcamy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: kim jestem? czego chcę? jaką ścieżką chcę dalej iść? To ważne pytania, które zadaje sobie każdy młody człowiek i wiemy, jak ważne jest wsparcie dorosłych w tych poszukiwaniach.

Każdego ucznia Thinking Zone taktujemy podmiotowo – doskonale go znamy, szanujemy jego zdanie i indywidualnie wspieramy, ponieważ rozwój i skuteczna nauka są możliwe tylko w odpowiedniej atmosferze, gdy emocje dziecka są uporządkowane – pobudzona jest ciekawość i chęć do działania, a stres występuje tylko w ilości motywującej do działania.

Realizujemy to poprzez autorki program tutoringu szkolnego – każdy uczeń ma swojego tutora, z którym pracuje przez cały rok szkolny nad swoimi celami: edukacyjnymi bądź rozwojowymi.

Nasze Liceum oferuje profile przedsiębiorczości  oraz psychologiczny.