Nasza wizja edukacji

W Polsce nasza organizacja zajmuje się myśleniem krytycznym od 2006 roku. W 2015 postanowiliśmy utworzyć pierwszą w kraju szkołę uczącą w swoich murach myślenia krytycznego.

Celem działań edukacyjnych szkoły THINKING ZONE jest taki absolwent, którego przygotowanie do życia (a nie tylko do kolejnego etapu szkolnego) przynosi satysfakcję zarówno młodzieży, jak i jej rodzicom.

Aby to osiągnąć, w Thinking Zone kładziemy nacisk na rozwój umiejętności, jałowe “trenowanie” pamięci pozostawiając szkole masowej.

Kompetencje, które systematycznie rozwijamy u uczniów, to przede wszystkim:

  • myślenie krytyczne,
  • praca zespołowa,
  • samodzielność i odpowiedzialność.
  • Postawa przedsiębiorcza
  • Samoświadomość siebie

W naszej szkole, od pierwszych dni jej powstania, stosujemy narzędzia krytycznego myślenia: do niedawna głównie narzędzia “TOC” (więcej na www.toc.edu.pl), a od roku szkolnego 19/20 – także wdrażamy model “Vess”, uczący całościowego podejścia do KULTURY MYŚLENIA KRYTYCZNEGO. Metodę, opracowaną w USA 10 lat temu, wykorzystuje w kilku krajach świata ok. 70 placówek edukacyjnych. Korzenie metody to niemal 50-cio letnie badania do dziś prowadzone na Harvardzie (Project Zero). Oferowane młodzieży i naszym nauczycielom możliwości to dzisiaj: 150 narzędzi krytycznego myślenia, najlepsi na świecie trenerzy myślenia krytycznego oraz ponad 10 lat doświadczeń z wdrażania i stosowania metody w każdym obszarze funkcjonowania szkoły. 

Szkoła dzisiaj

Dzisiaj Thinking Zone to Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące. Aby przygotować do życia naszych absolwentów umieściliśmy szkołę w bardzo nowoczesnej przestrzeni biznesowej parku naukowego Olivia Business Centre w Gdańsku.

Najważniejsze w naszej szkole jest bezpieczeństwo emocjonalne każdego ucznia. Każda klasa posiada swojego psychologa a uczniowie systematycznie uczestniczą w cotygodniowych zajęciach warsztatowych rozwijających inteligencję emocjonalną. Dodatkowo każde dziecko ma osobistego tutora, z którym pracuje nad własnymi celami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Cały ten proces wspiera: myślenie krytyczne. Uczniowie wraz z upływem czasu – stają się nie tylko świadomymi “konsumentami” informacji, ale są też bardzo świadomi swoich emocji, potrzeb i myśli. Szybko stają się partnerami dla nauczycieli i wspólnie odkrywają świat, stosując na lekcjach wiele z poznanych narzędzi krytycznego myślenia. więcej o naszej szkole dowiecie się Państwo na stronie www.thinkingzone.pl