Mapy Rozwiązywania Problemów

 

“Kiedy same (dzieci) próbują zrozumieć matematykę poprzez metody wizualne również dla nich wszystko staje się łatwiejsze i mogą dostrzec matematykę w jej lepszej i bogatszej postaci “ – Jo Boaler.

O metodzie

Metoda „Map Rozwiązywania Problemów” (Problem Solving Map) opiera się na głównych procesach myślenia indukcyjnego, dedukcyjnego oraz zdolności do rozkładania problemu na części. – Chodzi o to, że jeśli zastosujemy tę samą metodę do nauki kilku tematów, uczniowie zaczną uczyć się zarówno treści, jak i procesu rozwiązywania problemów jednocześnie – wyjaśnia twórca dr Danilo Sirias. – W związku z tym, że PSM rozbija problemy matematyczne na mniejsze, łatwiejsze do przyswojenia części, uczniowie mogą skupić się na rozwiązywaniu fragmentu procedury, bez przytłaczania ich całością problemu. To z kolei powoduje, że zyskują pewność siebie, aby mogli swobodnie wykonać następny krok. W efekcie zostaje zwiększona ich wydajność.

Jej autorem jest dr Danilo Sirias, profesor matematyki na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Sagina w Valley University w Stanach Zjednoczonych.
Dr Sirias jest wieloletnim trenerem TOC i tworząc swoje mapy wykorzystać to co działa najlepiej w TOC: związki przyczynowo-skutkowe i wizualizacja problemu.

Przyjął również ważne założenie – to uczniowie mają uczyć się myślenia na lekcji matematyki, a nauczycieli powinien być tylko moderatorem procesu.

W wyniku 10 -letnich prac z „Mapami” powstały trzy, bardzo proste, ale też bardzo skuteczne, mapy:

  1. „Przykład – Wniosek” – uczniowie sami odkrywają i samodzielnie definiują reguły matematyczne
  2. „Gałąź wielu reguł” – uczniowie sami wybierają i nazywają reguły matematyczne, które muszą zastosować, aby rozwiązać zadanie
  3. „Łamacz matematyczny” – uczniowie samodzielnie potrafią podzielić duży problem matematyczny na małe kroki i samodzielnie znaleźć unikalną strategię rozwiązania zadania

Zwizualizowanie problemu matematycznego i przedstawienie rozwiązania w formie mapy procesu jest tą innowacyjnością, która powoduje, że uczeń nagle „widzi” problem matematyczny i „widzi” cały proces, który prowadzi go do rozwiązania.

Matematyka jest nauką, która umożliwia precyzyjne myślenie. W momencie kiedy połączymy tą precyzję myślenia z kreatywnością, otwartością i wizualizacją matematyka budzi się do życia.

Co istotne, Mapa Rozwiązywania Problemów daje także możliwość diagnozowania słabości uczniów. Podzielenie problemów na etapy daje nauczycielom możliwość wskazania tej partii materiału, której uczniowie nie mogą zrozumieć. Dzięki tej informacji nie tylko nauczyciele matematyki będą mogli pomóc swoim uczniom, cenną wiedzę uzyskają również nauczyciele uczący innych przedmiotów.

Ponadto, podczas lekcji z zastosowaniem Map, uczniowie mogą pracować w grupie i weryfikować swoją pracę porównując własne rezultaty z wynikami swoich „sąsiadów” z klasy. Nawiązując przy tym nieustannie do kroków na mapie, są w stanie monitorować swoją wiedzę i postęp.

Nie ma czegoś takiego jak umysł matematyczny”  mówi Jo Boaler, profesor matematyki, Uniwersytet Stanford

Metoda ta jest w Polsce od 2011 roku. Można nauczyć się jej w zaledwie kilka godzin.

Zapraszamy na naszą platformę www.mysleniekrytyczne.edu.pl, gdzie znajdą Państwo kursy e-learningowe z tej metody.