SPThinking Zone

 

Szkołę podstawową zaczyna małe dziecko, a kończy nastolatek. To okres wielu bardzo istotnych zmian w rozumieniu i podejściu do świata, ale także do samego siebie. Kluczowym celem, jaki realizujemy w szkole podstawowej Thinking Zone jest zapewnienie bezpieczeństwa emocjonalnego oraz zadbanie o poczucie wspólnoty i dobre, czyli partnerskie relacje między moderatorem/nauczycielem a uczniem. Jesteśmy przekonani, że w przyjaznym i otwartym na potrzeby środowisku uczeń sam chętnie sięga po wiedzę i rozwija się w najwłaściwszym dla siebie tempie. 

We wszystkich naszych szkołach realizujemy podstawę programową stworzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawa programowa określa cele edukacyjne (co uczeń wiedzieć powinien pod koniec danej klasy), ale nie definiuje sposobów ich realizacji. Dzięki temu możemy wybierać najefektywniejsze metody dydaktyczne oraz programy edukacyjne.

Założenia

  • Wsparcie – w szkole podstawowej Thinking Zone stawiamy na zaspokajanie naturalnej ciekawości dziecka, na współpracę i działanie projektowe oraz na myślenie krytyczne. W trakcie całego okresu nauki dbamy o rozwijanie relacji w grupie rówieśniczej oraz z całą społecznością szkolną.
  • Indywidualne podejście – każdego ucznia traktujemy podmiotowo – doskonale go znamy, szanujemy jego zdanie i wspieramy w trudnych momentach, umożliwiając wyrażanie potrzeb, emocji i korzystanie z indywidualnego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.
  • Atmosfera – dbamy o odpowiedni nastrój naszej szkolnej codzienności i wierzymy, że rozwój i skuteczna nauka są łatwiejsze w przyjaznej atmosferze. Uporządkowane emocje dziecka tworzą przestrzeń myślową, pobudzają ciekawość i chęć do działania, a stres występuje jedynie w roli motywatora.

W Szkole Podstawowej Thinking Zone stawiamy na zabawę i aktywne poznawanie świata. Realizujemy podstawę programową w sposób niestandardowy.

  • Nasi uczniowie pracują praktycznie tylko w grupach, mogą ze sobą rozmawiać podczas zajęć i zadawać dowolną ilość pytań
  • Nie korzystamy z podręczników i ćwiczeń, udostępniamy własne materiały i pomoce niezbędne do wspólnej nauki
  • Wybieramy ocenianie kształtujące, która traktujemy jako efektywną informację zwrotną
  • Pracujemy w blokach 1,5 godzinnych i mamy długą przerwę na wspólny obiad
  • Często wychodzimy na zewnątrz i uczymy się w terenie, zdobywając praktyczną wiedzę i umiejętności korzystając z zasobów otaczającego nas świata