Narzędzia uporządkowały mój sposób myślenia i podejście do rozwiązywania problemów. Zauważyłam też w mojej pracy z młodzieżą, że wykorzystanie narzędzi ułatwia im zrozumienie problemu, skupienie się na istocie sprawy, oddzielenie rzeczy ważnych od nieistotnych a wielość rozwiązań ukazuje, że sytuacja tak naprawdę nie jest bez wyjścia.