TOC w Lublinie – pierwszy raz!

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

TOC dla Edukacji Polska

 

serdecznie zapraszają

nauczycieli różnych typów szkól oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję

“Myślenie krytyczne. Narzędzia TOC w kształceniu umiejętności kluczowych”

 

która odbędzie się 17 listopada br., początek o godz. 15.00.

Program:

15.00 – 15.15  Przedstawienie programu i celów spotkania. Kompetencje kluczowe. Beata Wysokińska, konsultant LSCDN o/Chełm

15.15 – 16.30  Myślenie krytyczne, czyli czego i dlaczego potrzebuje uczeń w XXI w. Maciej Winiarek, TOC dla Edukacji Polska

16.45 – 17.50  Narzędzia TOC rozwijają ucznia i nauczyciela – na każdym poziomie edukacyjnym oraz na każdym przedmiocie. Maciej Winiarek, TOC dla Edukacji Polska

17.50 – 18.00   Podsumowanie. Wnioski. Beata Wysokińska.

Maciej Winiarek – przedsiębiorca, edukator i tutor. Certyfikowany trener TOC (Level 4). Dyrektor TOCFE Polska. Pracuje w Edukacji ponad 11 lat. W tym czasie przeszkolił ponad tysiąc nauczycieli i dyrektorów, zorganizował i współprowadził dziesiątki projektów unijnych z zakresu nowoczesnej edukacji. Współzałożyciel Niepublicznego Gimnazjum ‘Thinking Zone’ w Gdańsku. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA, Japonii, Niemiec, Peru.

Prosimy o rejestrowanie swojego uczestnictwa w konferencji drogą elektroniczną w systemie LSCDN SZKOLENIE nr 580 (należy mieć założone konto) lub przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem: 81 53 446 34.

Koszt konferencji – 10 zł

http://www.lscdn.pl/pl/oferta/8844,Myslenie-krytyczne-Narzedzia-TOC-w-ksztalceniu-umiejetnosci-kluczowych.html

Serdecznie zapraszamy 🙂