W Gdańsku

Szkolenia w Gdańsku

„Letnia szkoła TOC” to połączenia szkolenia z narzędzi TOC z przyjemnym pobytem nad morzem 😊
Mamy własną szkołę – Thinking Zone – korzystamy z nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej oraz  dobrodziejstw parku biznesowego Olivia Business Center i atrakcji Trójmiasta (we własnym zakresie)

Szkolenie:

3 dni poświęcone na myślenie krytyczne i narzędzia TOC

Termin

 • 21-23.08.19 – szkolenie w godzinach 9-16

Miejsce:

Olivia Business Centre, szkoła Thinking Zone, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień PIERWSZY:

 • Myślenie krytyczne  – co to jest, definicje, jak stosować, jak rozwijać?
 • Taksonomia Blooma – co to jest, czy stosować w szkole, jak wdrożyć
 • Filary TOC – jak postrzegamy rzeczywistość
 • Związki przyczynowo-skutkowe – czym są, jak je rozróżniać, rozpoznawać
 • Gałąź Logiczna – Etap 1 procesu budowania
 • Jak i gdzie stosować w klasie, szkole?

Dzień DRUGI:

 • Filary TOC – nie ma konfliktów
 • Konflikt – czy i jak rozmawiamy o konfliktach, dlaczego tak trudno je rozwiązać
 • Chmura – definiowanie konfliktu, potrzeb, wspólnego celu
 • Chmura – analizowanie i rozwiązywanie konfliktu
 • Jak i gdzie stosować w klasie, szkole?

Dzień TRZECI:

 • Planowanie – czy robimy, dlaczego większość planów nie udaje się zrealizować
 • Drzewko Ambitnego Celu – definiowanie celu, przeszkód, celu pośredniego, działań
 • Zła wielozadaniowość – co to jest, jak unikać, na czym się skoncentrować przy realizacji planu
 • Jak i gdzie stosować w klasie, szkole?

Każdy uczestnik w cenie otrzymuje wybrany kurs online. Wszyscy otrzymują międzynarodowy certyfikat TOC – pierwszy poziom

Prowadzenie:

Maciej Winiarek – przedsiębiorca, edukator, trener myślenie krytycznego, tutor. Od 15 lat prowadzi swoją działalność w obszarze edukacji. W tym czasie przeszkolił około 3 tysiące nauczycieli i dyrektorów – z przywództwa, oraz myślenia krytycznego. Certyfikowany trener TOC (Level 4), Dyrektor TOCFE Polska. Zorganizował i współprowadził dziesiątki konferencji, projektów i szkoleń z zakresu nowoczesnej edukacji i myślenia krytycznego. Współzałożyciel Niepublicznego Gimnazjum „Thinking Zone” w Gdańsku. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA, Japonii, Niemiec, Peru, Litwa.

Koszt:

700 zł od 1 os

Cena zawiera:

 • 3-dniowe szkolenie
 • Dostęp do pełnego kursu online, wszystkie materiały szkoleniowe
 • międzynarodowy certyfikat TOCFE – poziom 1
 • 3 obiady i przerwy kawowe

Cena nie zawiera:

Zakwaterowania

Zakwaterowanie, polecamy w pobliżu: 

 • Hotel Olivia – (100 m od biurowca TZ) – cena ok 150 zł
 • Villa Oliva (apartamenty)- 500-700 m od biurowca – cena ok 150 zł

Zasady rezygnacji

Złożenie pisemnej (mail) rezygnacji z usługi nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku dokonana opłata za uczestnictwo jest zwracana w terminie 14 dni na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata.

W przypadku złożenia rezygnacji między 7 a 3 dniem roboczym przed terminem szkolenia, Organizator obciąży Uczestnika indywidualnego kosztami w wysokości 50% wartości dokonanej wpłaty

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż wyżej wskazany Uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami wykupionego uczestnictwa.