W Polsce

 

Szkolenia w Polsce

Mamy wieloletnie doświadczenie w szkoleniach nauczycieli. Nie ma jednego szablonu szkolenia – zawsze dostosowujemy się do szkoły, jej potrzeb i możliwości (czasowych i finansowych)

  • Szkolenia dla rad pedagogicznych – nie oferujemy usługi przyjazdu na 2-3 godz szkoleniowe, gdyż materiał jest zbyt obszerny.

    Proponujemy jednak:

– darmowe webinarium – o kryzysie systemu edukacji, o myśleniu krytycznym, o narzędziach myślenia krytycznego. Na końcu jest zaproszenie, dla chętnych, do udziału w kursie online. Zawsze przeprowadzamy je w tygodniu (wt-czw) w godz 19-21

– kurs online – każdy nauczyciel może wybrać interesujący kurs dla siebie.

W ten sposób inspirujemy wszystkich, ale szkolimy tylko tych którzy są zainteresowani.

  • Szkolenie zamkniętych grup nauczycieli przedmiotowych – najbardziej preferowany sposób szkolenia, z grupą, która jest zdecydowana i chcę się szkolić z myślenia krytycznego. Wspólnie ustalamy czas, miejsce, zakres merytoryczny. Poniżej przykładowa wersja takiego szkolenia: 

Dzień 1 – wstęp, myślenie krytyczne, poznanie narzędzi TOC,

Dzień 2 – gałąź logiczna, chmurka

Przerwa 3-5 tyg na zadania domowe, praktykowanie w szkole, na swoim przedmiocie

Dzień 3 – omówienie praktyki w szkole, najczęściej popełniane błędy, najlepsze praktyki, rozwinięcie gałęzi

Dzień 4 – drzewko ambitnego celu, omówienie celów do realizacji, zakończenia szkolenia

W cenie uczestnicy mają wybrany kurs online, aby mogli sięgać do materiałów, powrócić do procesu

Grupa osób min 15, max 25

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów, wszystkie poziomy edukacyjne.

  • Szkolenia dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ta grupa ma inne szkolenie, z naszych pakietów edukacyjnych (www.kuferektajemnic.pl) :

– Przedszkola i klas 0-1 – Kuferek Tajemnic

– Klasa II i III – Kuferek Matematyczny

Szkolenie trwa cały dzień, najczęściej sobota (9-16) – praktyczne szkolenie ze scenariuszy które są zawarte w pakietach.

Można łączyć szkolenie z Kuferka Tajemnic i Kuferka Matematycznego dla jednej grupy – szczegóły do omówienia wcześniej.

Uwaga! Do szkolenia z tych pakietów trzeba zamówić wcześniej pakiet nauczycielski. Program wymaga również zakupu pakietów dla dzieci (płacą rodzice)

 

Grupa osób min 10, max 25

  • Szkolenie dla matematyków

Osobne szkolenie, z narzędzi krytycznego myślenia „Mapy Rozwiązywania Problemów” dr Danilo Siriasa.

Szkolenie całodzienne, najczęściej w soboty (9-16). Szkolenie zawiera informacje o myśleniu krytycznym oraz praktyczne ćwiczenia wszystkich trzech Map. Dodatkowo wszyscy uczestnicy w cenie mają kurs online z „Map Rozwiązywania Problemów”

 

Grupa osób min 10, max 25

Uwaga! W każdym z tych szkoleń możliwe jest łączenie placówek

Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymujące certyfikaty TOCFE z USA
Zapisy, zgłoszenia, zapytania: maciej.winiarek@toc.edu.pl